Tips&tricks

We geven enkele tips om de inzet van unplugged werkvormen tot een succes te maken.

  1. Zie de inzet van werkvormen niet als iets extra’s, als een spelletje ter afleiding voor de leerlingen. De werkvormen dragen gericht bij aan het behalen van de leerdoelen en zijn een krachtig instrument om leerlingen te laten leren.
  2. Maak een koppeling met de rest van de leerstof, zodat leerlingen leerstof en de unplugged activiteit met elkaar in verband brengen en meer inzicht krijgen in het betreffende concept. Verwijs bij het behandelen van de leerstof ook terug naar de unplugged werkvorm.
  3. Stimuleer leerlingen zelf na te denken over de problemen die ze voorgeschoteld krijgen. Stimuleer ze om te overleggen met elkaar. Stimuleer ze om hun aanpak onder woorden te brengen. Ga in op hun oplossingen.
  4. Geef een heldere instructie, zodat leerlingen precies weten wat van hen wordt verwacht. Vertel in ieder geval wat ze moeten doen, met wie, en hoeveel tijd ze daarvoor hebben.

Voor meer concrete tips bij het gebruik van werkvormen, zie boek ‘Activerende Werkvormen voor Bètadocenten’, verkrijgbaar via onder meer Bol.com en de uitgever Garant. Bekijk ook de bijbehorende website: www.activerende-werkvormen.nl.