Zeeslag

Zeeslag, het spel waarbij je willekeurig bommen gooit op verschillende locaties in de hoop het schip van je tegenstander te raken. Maar dat moet toch ook slimmer kunnen?

De leerlingen spelen drie rondes zeeslag. Bij elke ronde komt een andere manier van zoeken van pas. Op die manier leren hoe je sneller kunt zoeken door de gegevens vooraf in te delen.

  • Voorbereiding: 10 minuten
  • Uitvoer: 20 minuten
  • Klas: 1 t/m 6

Voorbereiding

Zet de Powerpoint-presentatie klaar en print de werkbladen uit. Zorg dat elk tweetal over een setje kan beschikken.

In de les

“We spelen vandaag een spelletje. Het is een combinatie van gokken, maar ook van slim spelen. Een beetje geluk en een beetje wijsheid dus.”

Je laat zien wat de regels van het spel zijn aan de hand van het voorbeeld van een werkblad.

Nog even alle regels van begin tot eind op een rij:

Deel de werkbladen (1A en 1B) uit en geef de leerlingen drie minuten de tijd om te spelen. Als een tweetal al snel klaar is, kun je de extra werkbladen (1A extra en 1B extra) geven zodat ze nog een keer kunnen spelen.

Na die drie minuten bespreek je de aanpak met de leerlingen. Je kunt hier al de relatie met algemene zoek-strategieën benoemen. Het doel is namelijk een bepaalde gegeven (in dit geval het getal van de tegenstander) terug te vinden in een reeks van gegevens (in dit geval de letters A t/m Z).

In ronde 1 kun je niets anders doen dan gokken. Dat kun je vergelijken met lineair zoeken.

Dan komt ronde 2. Geef de leerlingen weer drie minuten. In ronde 2 zijn de getallen van de schepen gesorteerd, hoewel je dat de leerlingen niet expliciet hoeft te vertellen. Je kunt ze zeggen dat ze goed naar de getallen moeten kijken. Als ze het slim spelen beginnen ze in het midden (de letter M of N). Op basis van het getal dat ze terugkrijgen weten ze of ze lager of hoger moeten gokken.

Na ronde 2 bespreek je de aanpak met de leerlingen. Leg uit dat binair zoeken hier snel kan werken. En als er twee keer zo veel mogelijkheden zijn (bijvoorbeeld 52 ipv 26) hoef je toch maar één keer extra te gokken (=een bom gooien).

In ronde 3 zijn de schepen weer anders verdeeld:

Geef de leerlingen weer 3 minuten de tijd om deze ronde te spelen. Bespreek na afloop weer de strategie. Deze manier van zoeken noemen we hashing.

Na het spel geef je een samenvatting van de drie zoek-strategieën.

Materialen

Powerpoint-presentatie met de instructie en toelichting.

Zeeslag – werkblad

Zeeslag – werkblad – extra

Achtergrond bij deze werkvorm

Voor wat meer achtergrond over zoek-algoritmes, zie de uitleg op csunplugged.org:

https://www.csunplugged.org/en/topics/searching-algorithms/sequential-and-binary-search-unit-plan/description/

Relatie met het nieuwe examenprogramma informatica

  • Subdomein: Subdomein B1: Algoritmen (Grondslagen)

Zie: http://www.slo.nl/organisatie/recentepublicaties/adviesinformatica/

Relatie met Digitale Geletterdheid

Computational Thinking – Algoritmes en procedures

Zie: https://www.kennisnet.nl/publicaties/werken-aan-digitale-geletterdheid-van-visie-naar-praktijk/#c1036

Licentie en bron

Deze werkvorm is ontwikkeld vanuit CS Unplugged, zie:

https://classic.csunplugged.org/searching-algorithms/

De Nederlandstalige werkbladen zijn gemaakt door CS Unplugged NL, zie:

http://www.csunplugged.nl/introductie/wat-zijn-algoritmes/slagschepen/

Creative Commons-Licentie
Dit werk valt onder een Creative Commons Naamsvermelding-NietCommercieel-GelijkDelen 4.0 Internationaal-licentie.