Steen-schaar-papier

Dingen onthouden. Sommige mensen hebben er veel moeite mee, computers niet. Maar je moet ze wel vertellen wat ze moeten onthouden en of het mag worden aangepast of niet.

De leerlingen spelen steen-schaar-papier, waarbij ze aan de hand van hun puntentelling grip krijgen over de onderscheid tussen variabelen en constanten in een programma.

  • Voorbereiding: 5 minuten
  • Uitvoer: 10 minuten
  • Klas: 1 t/m 6

Voorbereiding

Zet de Powerpoint-presentatie klaar. Zorg dat ieder groepje leerlingen een pen en papier heeft.

In de les

Verdeel de klas in tweetallen. “Vandaag gaan we een simpel steen-schaar-papier spelen. Jullie kennen het wel, je kiest allebei tegelijk voor steen (vuist), schaar (maak een V met wijs- en middelvinger) of papier (vlakke hand). De steen wint van de schaar, de schaar van het papier en het papier van de steen.

Houd op papier alle gegevens bij. Wie zijn de speler, hoe vaak wint ieder en hoe vaak wordt er gelijk gespeeld. Zodra iemand vier keer gewonnen heeft is het potje afgelopen. Speel dan een nieuw potje. Houd dus ook bij welk potje het is.”

Als iedereen begrijpt wat de bedoeling is begin je het spel. “Veel plezier!”

Na een minuut of drie, als elk groepje aan een tweede potje is begonnen, stop je het spel. Vraag dan aan de leerlingen hoe ze de score hebben bijgehouden. Waarschijnlijk zoiets als hieronder.

Vervolgens ga je in op de concepten die in deze werkvorm worden behandeld. Centraal hierbij staan variabelen en constanten.

Vraag de leerlingen welke informatie van hun scoreblad de constanten zijn, dus waarden die gedurende het spel hetzelfde blijven. Bijvoorbeeld: de namen van de spelers zijn constanten. Vraag de leerlingen ook welke informatie van hun scoreblad de variabelen zijn, waarden die gedurende een spel veranderen. Bijvoorbeeld: het aantal keer gewonnen is een variabele. Ook welk potje wordt gespeeld is een variabele.

Je kunt vervolgens de koppeling leggen met het lesmateriaal dat je gebruikt in de les bij het leren programmeren.

Materialen

Pen en papier

Powerpoint-presentatie met de instructie en toelichting.

Relatie met het nieuwe examenprogramma informatica

  • Subdomein D1: Ontwikkelen (Programmeren)

Zie: http://www.slo.nl/organisatie/recentepublicaties/adviesinformatica/

Relatie met Digitale Geletterdheid

Computational Thinking – Algoritmes en procedures

Zie: https://www.kennisnet.nl/publicaties/werken-aan-digitale-geletterdheid-van-visie-naar-praktijk/#c1036

Bron en licentie

Deze werkvorm komt van:

https://makecode.microbit.org/courses/csintro/variables/unplugged

Creative Commons-Licentie
Dit werk valt onder een Creative Commons Naamsvermelding-NietCommercieel-GelijkDelen 4.0 Internationaal-licentie.