Stadsgids en paardensprong

Stel je bent stadsgids in een Engelse stad, en je wilt de toeristen precies één langs alle toeristische trekpleisters leiden, welke route neem je dan?

De docent biedt de leerlingen twee uitdagingen aan. De eerste gaat over het zoeken van een route, de tweede over de stappen van een paard op het schaakbord. Het blijkt dat beide problemen een soortgelijke oplossing kennen.

  • Voorbereiding: 5 minuten
  • Uitvoer: 20 minuten
  • Klas: 1 t/m 6

Voorbereiding

Zet de Powerpoint-presentatie klaar.

In de les

Begin met het tonen van de eerste uitdaging.

Deel het werkblad uit en geef de leerlingen vervolgens drie minuten de tijd om een oplossing voor eht probleem te vinden. Laat de leerlingen hierbij in tweetallen werken. Zorg dat ze een uitwerking op papier zetten, bijvoorbeeld door alle namen van de trekpleisters in de juiste volgorde achter elkaar te zetten. Of door de route te tekenen op het werkblad.

Vervolgens bespreek je de oplossingen die de leerilngen hebben gevonden. Vraag ook of het moeilijk was. Waarschijnlijk vonden ze het niet zo moeilijk, want er zijn niet zo veel routes mogelijk.

Je kunt laten zien hoe dit in een graaf kan worden weergegeven.

Toon dan de tweede uitdaging:

Laat ook zien hoe een paardensprong er uit ziet:

Geef de leerlingen wat meer tijd deze keer, vijf minuten. Laat ze weer in tweetallen werken. Zorg dat ze ook dit keer weer hun oplossing goed leesbaar op papier zetten.

Na vijf minuten bespreek je de resultaten. Welke oplossingen hebben de leerlingen gevonden? En hoe zijn ze tot die oplossing gekomen?

Dan kun je laten zien hoe jij tot een oplossing bent gekomen. Je laat zien dat je eerst bent gaan kijken naar alle mogelijke routes die het paard kan afleggen. Je kunt daar een graaf van maken.

Als je die graaf wat anders tekent, blijkt die ineens erg veel te lijken op de graaf van de stadsgids.

 

En dan blijkt dat beide problemen eigenlijk dezelfde oplossing hebben.

Deze twee uitdagingen laten zien dat het soms nuttig is om een probleem op een andere manier te representeren, bijvoorbeeld als graaf. Door het probleem met de paardensprong weer te geven als graaf werd het makkelijker een oplossing te vinden. Grafen worden binnen de informatica wel vaker gebruikt.

Materialen

Powerpoint-presentatie met de instructie en toelichting.

Stadsgids en paardensprong – werkblad

Achtergrond bij deze werkvorm

Voor wat meer achtergrond, zie het toegankelijke boekje van Paul Curzon:

https://cs4fndownloads.files.wordpress.com/2016/02/puzzlingtours-booklet.pdf

Relatie met het nieuwe examenprogramma informatica

  • Subdomein: Subdomein B1: Algoritmen (Grondslagen)

Zie: http://www.slo.nl/organisatie/recentepublicaties/adviesinformatica/

Relatie met Digitale Geletterdheid

Computational Thinking – Algoritmes en procedures

Zie: https://www.kennisnet.nl/publicaties/werken-aan-digitale-geletterdheid-van-visie-naar-praktijk/#c1036

Licentie en bron

Deze werkvorm is geschreven door Paul Curzon en gepubliceerd op cs4fn.org en Teaching London Computing. Zie:

https://cs4fndownloads.files.wordpress.com/2016/02/puzzlingtours-booklet.pdf

https://teachinglondoncomputing.org/the-tour-guide-activity/

Creative Commons-Licentie
Dit werk valt onder een Creative Commons Naamsvermelding-NietCommercieel-GelijkDelen 4.0 Internationaal-licentie.