Schattenjacht

Hoe kom je zo snel mogelijk naar het schatteneiland? Als je dat wist was je wellicht geen docent meer…

De leerlingen krijgen allemaal een kaart met daarop zeven eilanden. Vanuit elk eiland vertrekken er twee schepen. De leerlingen moeten de kaart vullen en bepalen wat de kortste route is.

  • Voorbereiding: 10 minuten
  • Uitvoer: 15 minuten
  • Klas: 1 t/m 6

Voorbereiding

Print voor ieder tweetal een kaart uit (zie werkblad). Zet de Powerpoint-presentatie klaar.

In de les

Maak tweetallen en zorg dat ieder groepje een werkblad heeft. Vervolgens laat je eilanden zien en leg je uit wat de uitdaging is. Leerlingen moeten proberen de kortste route van ‘Pirates Island’ naar ‘Treasure Island’ vinden. Ze zullen zelf de kaart moeten invullen. Vanuit ieder eiland vertrekken twee schepen (A en B) naar een ander eiland.

In de Powerpoint-presentatie kun je op A of B klikken om naar het volgende eiland te gaan.

Terwijl jij van eiland naar eiland hopt moeten de leerlingen de kaart invullen en op die manier erachter komen wat de kortste route is. Daarbij ga je niet rechtstreeks naar ‘Treasure Island’, maar kies je allerlei omwegen.

Als de leerlingen alle mogelijkheden hebben ingevuld kunnen ze ook de snelste route bepalen. Dat is BBAB. Had iedereen het goed?

Vervolgens leg je uit wat dit eigenlijk is. Je kunt de kaart vertalen naar een toestandsdiagram. Deze worden in de informatica veel gebruikt.

Een toestandsdiagram bestaat uit toestanden en overgangen. Ook is er een beginpunt (Pirates Island) en een eindtoestand (Treasure Island).

Je kunt nu bepalen wat een geldige invoer is en wat een ongeldige invoer. Een geldige invoer geeft een route die eindigt in de eindtoestand. En ongeldige invoer geeft een route die niet eindigt in de eindtoestand of simpelweg niet mogelijk is. In de Powerpoint-presentatie staan enkele voorbeelden. Vraag de leerlingen om zelf ook nog enkele voorbeelden te geven.

Je kunt een toestandsdiagram ook gebruik om zinnen te maken. Vraag de leerlingen voor elk van de zinnen in de volgende toestandsdiagram of deze geldig is.

De zinnen 1 en 2 zijn geldig, zinnen 3 en 4 zijn niet geldig.

Toestandsdiagrammen kunnen ook helpen bij het maken van een interface, zoals van een horloge.

Materialen

Schattenjacht_werkblad

Powerpoint-presentatie met de instructie en toelichting.

Achtergrond bij deze werkvorm

Toestandsdiagrammen zijn een manier om eindige automaten (Finite State Automata) weer te geven. Meer informatie is te vinden op: http://www.csfieldguide.org.nz/en/chapters/formal-languages.html#finite-state-automata

Relatie met het nieuwe examenprogramma informatica

  • Subdomein: Subdomein B3: Automaten (Grondslagen)

Zie: http://www.slo.nl/organisatie/recentepublicaties/adviesinformatica/

Relatie met Digitale Geletterdheid

Computational Thinking – Algoritmes en procedures

Zie: https://www.kennisnet.nl/publicaties/werken-aan-digitale-geletterdheid-van-visie-naar-praktijk/#c1036

Bron en licentie

Deze werkvorm is ontwikkeld vanuit CS Unplugged, zie:

https://classic.csunplugged.org/finite-state-automata/

Creative Commons-Licentie
Dit werk valt onder een Creative Commons Naamsvermelding-NietCommercieel-GelijkDelen 4.0 Internationaal-licentie.