Magische bits

Dit is je kans om je goochelambities te realiseren. Je laat zien dat je in één oogopslag ziet wat er in reeks gegevens is veranderd. De leerlingen staan perplex.

De docent laat de leerlingen een reeks briefjes van twee kleuren opplakken in een raster. Hij voegt zelf nog wat briefjes toe om het wat moeilijker te maken. Zonder dat de docent het ziet verandert een leerling één van de briefjes. De docent heeft foutcorrigerende bits toegevoegd waardoor de fout direct zichtbaar wordt.

  • Voorbereiding: 5 minuten
  • Uitvoer: 20 minuten
  • Klas: 1 t/m 6

Voorbereiding

Zet de Powerpoint-presentatie klaar. Zorg voor een stapeltje plakbriefjes van twee verschillende kleuren.

In de les

Je doet een goocheltrucje, zoals in het onderstaande filmpje wordt getoond.

De truc daarbij is om  nadat de leerlingen de kaartjes hebben neergelegd extra kaartjes toe te voegen die ervoor zorgen dat elke rij en elke kolom een even aantal gele blaadjes heeft. Nadat een leerling één kaartje heeft verwisseld of omgedraaid, kun je gelijk zien welke kolom en welke rij een oneven aantal gele kaartjes heeft. Op het kruispunt van deze kolom en rij ligt het kaartje dat is veranderd.

Je kunt dit ook doen met plakbriefjes (Post-Its bijvoorbeeld) op het bord.

Nadat de leerlingen zijn bekomen leg je uit hoe je dit doet, bijvoorbeeld aan de hand van de Powerpoint presentatie.

Je kunt vervolgens met de leerlingen enkele vragen doornemen:

Maak aan het eind duidelijk waarom dit relevant is:

 

Materialen

Powerpoint-presentatie met de instructie en toelichting.

Achtergrond bij deze werkvorm

Voor wat meer achtergrond, zie de toelichting bij csunplugged.org:

https://www.csunplugged.org/en/topics/error-detection-and-correction/unit-plan/parity-magic/

Relatie met het nieuwe examenprogramma informatica

  • Subdomein B1: Algoritmen (Grondslagen)
  • Subdomein C3: Representeren (Informatie)

Zie: http://www.slo.nl/organisatie/recentepublicaties/adviesinformatica/

Relatie met Digitale Geletterdheid

Computational Thinking – Algoritmes en procedures

Zie: https://www.kennisnet.nl/publicaties/werken-aan-digitale-geletterdheid-van-visie-naar-praktijk/#c1036

Licentie en bron

Deze werkvorm is ontwikkeld vanuit CS Unplugged, zie:

https://www.csunplugged.org/en/topics/error-detection-and-correction/unit-plan/parity-magic/

en

https://classic.csunplugged.org/error-detection/

Licentie

Naamsvermelding-NietCommercieelGelijkDelen 4.0 Internationaal

 

Creative Commons-Licentie
Dit werk valt onder een Creative Commons Naamsvermelding-NietCommercieel-GelijkDelen 4.0 Internationaal-licentie.