Liedjes schrijven

De teksten in liedjes zijn niet altijd even logisch. En vaak zit er heel veel herhaling in. Dat kan veel slimmer.

De leerlingen bekijken de tekst van een liedje. Ze moeten de tekst inkorten door gebruik te maken van functies.

  • Voorbereiding: 5 minuten
  • Uitvoer: 15 minuten
  • Klas: 1 t/m 6

Voorbereiding

Zet de Powerpoint-presentatie klaar.

In de les

“We gaan een liedje zingen vandaag. Of in ieder geval een liedje (her)schrijven. Kijk maar eens naar het volgende liedje:”

“Als je goed kijkt zie je veel herhaling in dit liedje, kijk maar.”

“Dat kan slimmer denk ik dan.  Ik heb het liedje daarom herschreven met behulp van functies.”

“Het resultaat van dit liedje is precies hetzelfde als het vorige.” Leg uit hoe de functies werken en gebruik de begrippen: functie, functieaanroep, functiedefinitie, functienaam en parameter.

“Nu is het jullie beurt. Probeer het volgende liedjes eens korter op te schrijven door gebruik te maken van een functie.

“Werk in tweetallen. Jullie hebben vier minuten. Succes.”

Na die vier minuten bespreek je de resultaten van de leerlingen. Je kunt daarna de volgende oplossing laten zien.

Je kunt het hierbij laten, of je biedt de leerlingen nog wat meer uitdaging met het volgende liedje.

Geef de leerlingen weer vier minuten om met een oplossing te komen. Bespreek de oplossingen. Er zijn meerdere mogelijkheden, het gaat er om dat de leerlingen de herhaling in het liedje herkennen en een functie gebruiken om dit efficienter te beschrijven. Een mogelijke oplossing is deze:

Sluit af met samenvatting. Verwijs eventueel naar de mogelijkheden om functies te maken in de specifieke programmeertaal waar de leerlingen mee werken.

Materialen

Powerpoint-presentatie met de instructie en toelichting.

Achtergrond bij deze werkvorm

Functies komen in allerlei benamingen terug bij programmeren: methoden, subtaken, subroutines, etc. Het gebruik van functies is onvermijdelijk als je overzichtelijke en herbruikbare programma’s wilt maken.

Relatie met het nieuwe examenprogramma informatica

  • Subdomein B1: Algoritmen (Grondslagen)
  • Subdomein D1: Ontwikkelen (Programmeren)
  • Subdomein D2: Inspecteren en aanpassen (Programmeren)

Zie: http://www.slo.nl/organisatie/recentepublicaties/adviesinformatica/

Relatie met Digitale Geletterdheid

  • Computational Thinking – Algoritmes en procedures
  • Computational Thinking – Probleemdecompositie

Zie: https://www.kennisnet.nl/publicaties/werken-aan-digitale-geletterdheid-van-visie-naar-praktijk/#c1036

Licentie en bronnen

Deze werkvorm is gebaseerd op materiaal van code.org, zie:

https://studio.code.org/s/20-hour/stage/12/puzzle/1

Creative Commons-Licentie
Dit werk valt onder een Creative Commons Naamsvermelding-NietCommercieel-GelijkDelen 4.0 Internationaal-licentie.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *