Geheimen delen

 

Is het mogelijk uit te rekenen hoeveel zakgeld de klas totaal ontvangt, zonder dat de leerlingen van elkaar weten hoeveel zakgeld de leerlingen afzonderlijk krijgen?

De leerlingen denken na over een mogelijke oplossing. Daarna bespreekt de docent een algoritme met de leerlingen dat wellicht tot een oplossing leidt.

  • Voorbereiding: 5 minuten
  • Uitvoer: 10 minuten
  • Klas: 1 t/m 6

Voorbereiding

Zet de Powerpoint-presentatie klaar.

In de les

Je stelt de leerlingen voor een uitdaging:

“Jullie hebben twee minuten de tijd om met een oplossing te komen. Werk in tweetallen. Schrijf je oplossing op papier.”

Na twee minuten vraag je de leerlingen welke oplossingen ze hebben bedacht en bespreek je deze. Wellicht hebben de leerlingen mooie oplossingen bedacht.

Vervolgens kun je de volgende oplossing zelf uit proberen in de klas. Overigens is het ook mogelijk om de gemiddelde leeftijd te berekenen in plaats van het gemiddelde zakgeld.

Als de klas uit veel leerlingen bestaat, is het efficiƫnter om de klas in meerdere groepen te verdelen en de resultaten daarna samen te voegen.

Nadat je hebt berekend wat het gemiddelde zakgeld is dat de klas verdient, laat je nog het bijbehorende stroomdiagram zien.

Vraag de leerlingen in hoeverre dit veilig is?

Als twee leerlingen die samen precies voor en precies na een andere leerling zitten samenspannen kunnen ze achterhalen wat het zakgeld is van die andere leerling. Daarnaast weet je natuurlijk niet of leerlingen wel eerlijk zijn. Ze kunnen het getal veranderen (zelfs verminderen) waardoor de uitkomst niet meer klopt. Daardoor is dit ook minder geschikt om te gebruiken bij een anonieme stemming. Iemand kan het getal expres verhogen of verlagen en daarmee de uitkomst veranderen.

Materialen

Powerpoint-presentatie met de instructie en toelichting.

Relatie met het nieuwe examenprogramma informatica

  • Subdomein: Subdomein B1: Algoritmen (Grondslagen)

Zie: http://www.slo.nl/organisatie/recentepublicaties/adviesinformatica/

Relatie met Digitale Geletterdheid

Computational Thinking – Algoritmes en procedures

Zie: https://www.kennisnet.nl/publicaties/werken-aan-digitale-geletterdheid-van-visie-naar-praktijk/#c1036

Bron en licentie

De werkvorm is gebaseerd op een werk van The Royal Institute of Great Brittain (www.rigb.org):

http://www.rigb.org/christmaslectures08/html/activities/zero-knowledge-games.pdf#page=1

Creative Commons-Licentie
Dit werk valt onder een Creative Commons Naamsvermelding-NietCommercieel-GelijkDelen 4.0 Internationaal-licentie.