De werkvormen per thema

Thema Werkvormen
Algoritmiek / algoritmisch denken Zeeslag (over zoekalgoritmes)

Sorteren met kaarten (over sorteeralgoritmes)

Slim tellen (over een verdeel- en heersalgoritme)

Doolhof (over algoritmen om uit een doolhof te ontsnappen)

Modderdorp (over grafen en minimal spanning trees)

Geheimen delen (over een security-algoritme)

Tellen met kaarten (over standaardalgoritmen / plannen)

Communiceren met knipperen (over efficiency)

Programmeren Papier programmeren (over instructies geven)

Dobbelen met booleans (over logische operatoren)

Liedjes schrijven (over functies en parameters)

Kiezen met kaarten (over if-statements)

Steen-schaar-papier (over variabelen en contstanten)

Tellen met kaarten (over variabelen)

Security Geheimen delen (over het delen van gevoelige informatie)
Gegevensrepresentatie en datastructuren Stadsgids en paardensprong (over verschillende manier van representeren)

Magische bits (over foutdetectie)

Fouten opsporen (over foutdetectie)

Zeeslag (over bomen en hashing)

Modderdorp (over grafen en minimal spanning trees)

Automaten Nooddienstregeling bij de spoorwegen (over toestandsdiagrammen)

Licentie

Bij iedere werkvorm staat beschreven onder welk licentie-model het werk is gepubliceerd. Meestal is dat één van de volgende twee:

Creative Commons-Licentie
Dit werk valt onder een Creative Commons Naamsvermelding-GelijkDelen 4.0 Internationaal-licentie.

Creative Commons-Licentie
Dit werk valt onder een Creative Commons Naamsvermelding-NietCommercieel-GelijkDelen 4.0 Internationaal-licentie.