Communiceren met knipperen

Iemand met het locked-in syndroom is volledig verlamd en kan alleen nog communiceren door met zijn ogen te knipperen. Is het mogelijk voor hem om nog te communiceren.

De leerlingen bedenken zelf een slimme oplossing. Daarna bespreekt de docent de oplossingen en de efficiency ervan. De docent toont ook zelf een slim algoritme .

  • Voorbereiding: 5 minuten
  • Uitvoer: 15 minuten
  • Klas: 1 t/m 6

Voorbereiding

Zet de Powerpoint-presentatie klaar.

In de les

Begin met het tonen van een fragment uit een documentaire van de BBC over iemand met het Locked-In syndroom. Zie https://www.youtube.com/watch?v=WQIWc3uE4LU

‘Jullie gaan zodadelijk een slimme manier bedenken zodat iemand kan communiceren door te knipperen met zijn ogen.’ Laat vervolgens een voorbeeld zien.

“Jullie hebben nu vijf minuten voor de volgende opdracht.”

Bespreek daarna de oplossingen. Leerlingen kunnen soms met heel leuke, creatieve oplossingen komen.

Daarna kun je de stap maken naar efficiency van dit soort algoritmen.

De leerlingen krijgen vervolgens de opdracht om de efficiency van hun eigen oplossing te analyseren.

Bespreek kort de analyse van de leerlingen. Belangrijk is dat ze zich realiseren wat ze precies moeten tellen. Meestal is dat het aantal keren knipperen of het aantal vragen dat wordt gesteld.

Nu kun je een oplossing tonen die een beetje lijkt op een strategie die vaak bij het spelletje ‘Wie is het?’ wordt gebruikt.

Ook hiervan kun je natuurlijk de efficiency bespreken.

Wat is de relatie met informatica en digitale geletterdheid? Dat staat in de laatste sheet.

Materialen

Powerpoint-presentatie met de instructie en toelichting.

Relatie met het nieuwe examenprogramma informatica

  • Subdomein B1: Algoritmen (Grondslagen)
  • Subdomein C3: Representeren (Informatie)

Zie: http://www.slo.nl/organisatie/recentepublicaties/adviesinformatica/

Relatie met Digitale Geletterdheid

Computational Thinking – Algoritmes en procedures

Zie: https://www.kennisnet.nl/publicaties/werken-aan-digitale-geletterdheid-van-visie-naar-praktijk/#c1036

Bron en licentie

Deze werkvorm is gebaseerd op The Locked-In Activity van Teaching London Computing, zie:

https://teachinglondoncomputing.org/resources/inspiring-unplugged-classroom-activities/the-locked-in-activity/

De smiley-afbeelding is afkomstig van: http://www.clipartpanda.com/clipart_images/smiley-wink-clipart-best-25183428

Creative Commons-Licentie
Dit werk valt onder een Creative Commons Naamsvermelding-NietCommercieel-GelijkDelen 4.0 Internationaal-licentie.